1.1 Site (denumit în continuare „site-ul”):

 www.zone-autos.com O filială a ZONE AUTOS

1.2 Editor (denumit în continuare „editorul”):

ZONE AUTOS

al cărui sediu social se află: Rostocker Chaussée, 18437, Stralsund

Rostocker chaussée, 18437, Stralsund

reprezentat de domnul Max Mustermann,

director de editură: domnul Max Mustermann.

1.3 Gazdă (denumită în continuare „gazdă”):

ZONE AUTOS cu capital de 500.000 €, al cărei sediu este situat Rostocker Chaussée, 18437, Stralsund

Număr de identificare în scopuri de TVA: DE 351661251

reprezentat de domnul Max Mustermann în calitatea sa de director general,

număr de telefon: +49 1521 6194132

contact: formular de contact ZONE AUTOS

Articolul 2 – Accesul pe site

Accesul la site și utilizarea acestuia sunt rezervate uzului strict personal. Sunteți de acord să nu utilizați acest site și informațiile sau datele conținute în acesta în scopuri comerciale, politice, de publicitate sau pentru orice formă de solicitare comercială, inclusiv trimiterea de e-mailuri nesolicitate.

Articolul 3 – Conținutul site-ului

Sunt protejate toate mărcile, fotografiile, textele, comentariile, ilustrațiile, imaginile animate sau neanimate, secvențele video, sunetele, precum și toate aplicațiile informatice care ar putea fi utilizate pentru operarea acestui site și, în general, toate elementele reproduse sau utilizate pe site sunt protejate. de legile în vigoare privind proprietatea intelectuală.

Sunt proprietatea deplină și completă a editorului sau a partenerilor săi. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau adaptare, sub orice formă, a tuturor sau a unei părți a acestor elemente, inclusiv a aplicațiilor informatice, fără acordul prealabil scris al editorului, este strict interzisă. Faptul că editorul nu inițiază proceduri în momentul în care ia cunoștință de aceste utilizări neautorizate nu constituie acceptarea acestor utilizări și renunțarea la urmărire penală.

Articolul 4 – Administrarea site-ului

Pentru gestionarea corectă a site-ului, editorul poate în orice moment:

Suspendarea, întreruperea sau limitarea accesului la tot sau o parte a site-ului, rezervarea accesului la site, sau la anumite părți ale site-ului, pentru o anumită categorie de utilizatori de Internet;

Ștergeți orice informații care îi pot perturba funcționarea sau contravin legilor naționale sau internaționale sau regulilor Netiquette;

Suspendați site-ul pentru a face actualizări.

Articolul 5 – Responsabilități

Editorul nu poate fi tras la răspundere în cazul unei defecțiuni, defecțiuni, dificultăți sau întreruperi de funcționare, împiedicând accesul la site sau la una dintre funcționalitățile acestuia.

Materialul de conectare la site pe care îl utilizați este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. Trebuie să luați toate măsurile adecvate pentru a vă proteja echipamentul și propriile date, în special împotriva atacurilor virale prin internet. De asemenea, sunteți singurul responsabil pentru site-urile și datele pe care le consultați.

Editorul nu poate fi făcut responsabil în cazul unor proceduri judiciare împotriva dumneavoastră:

Datorită utilizării site-ului sau a oricărui serviciu accesibil prin Internet;

Din cauza nerespectării de către dumneavoastră a acestor condiții generale.

Editorul nu este responsabil pentru daunele cauzate dumneavoastră, terților și/sau echipamentului dumneavoastră ca urmare a conexiunii sau utilizării site-ului și, ca urmare, renunțați la orice acțiune împotriva acestuia.

În cazul în care editorul ar face obiectul unei proceduri amiabile sau legale din cauza utilizării site-ului de către dvs., acesta se poate întoarce împotriva dumneavoastră pentru a obține despăgubiri pentru toate daunele, sumele, condamnările și costurile care ar putea rezulta din această procedură.

Articolul 6 – Link-uri hipertext

Stabilirea de către utilizatori a oricăror link-uri hipertext către tot sau o parte a site-ului este autorizată de către editor. Orice link trebuie eliminat la simpla solicitare a editorului.

Orice informație accesibilă prin intermediul unui link către alte site-uri nu se află sub controlul editorului, care își declină orice responsabilitate pentru conținutul acestora.

Articolul 7 – Colectarea datelor

Datele dumneavoastră sunt colectate de compania ZONE AUTOS

Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată); este considerată identificabilă o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un nume, un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, specifice sale fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

Informațiile personale care pot fi colectate pe site sunt utilizate în principal de către editor pentru a gestiona relațiile cu dumneavoastră și, acolo unde este cazul, pentru procesarea comenzilor dumneavoastră.

Articolul 8 – Dreptul de acces, rectificare și dereferire a datelor dumneavoastră

Fiecare persoană are dreptul de acces, rectificare și opoziție la datele sale personale. Fiecare persoană are, de asemenea, dreptul de a limita prelucrările referitoare la persoana sa, dreptul la dereferire și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal pe care le-a transmis operatorului de date.

Vă puteți exercita acest drept contactându-ne la următoarea adresă:

ZONE AUTOS

Gustavslundsvägen 22

167 51 Bromma, Suedia

org.# 556985-0059

Orice cerere trebuie să fie însoțită de o fotocopie a unui act de identitate valabil semnat și să menționeze adresa la care editorul poate contacta solicitantul. Răspunsul va fi trimis în termen de o lună de la primirea cererii. Această perioadă de o lună poate fi prelungită cu două luni dacă complexitatea cererii și/sau numărul de solicitări o impune.

În plus, și din Legea nr.2016-1321 din 7 octombrie 2016, persoanele care doresc să facă acest lucru au posibilitatea de a-și organiza soarta datelor după deces. Pentru mai multe informații despre subiect, puteți consulta site-ul CNIL: https://www.cnil.fr/.

Articolul 9 – Utilizarea datelor

Informațiile colectate pot fi eventual comunicate unor terți legați de editor prin contract pentru executarea sarcinilor subcontractate necesare administrării contului dumneavoastră și fără a fi necesar să vă acordați autorizația.

În cazul săvârșirii unei infracțiuni de orice tip, pentru care părțile sunt implicate și pentru care autoritățile judiciare ar trebui să cunoască informațiile colectate, acestea din urmă vor fi apoi comunicate în mod necesar acestor autorități la cererea lor expresă și motivată, și nu va mai beneficia de prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Atunci când anumite informații sunt obligatorii pentru accesarea unor caracteristici specifice ale site-ului, editorul va indica acest caracter obligatoriu la introducerea datelor.

Articolul 10 – Cookie-uri

Ce este un cookie”?

Un „Cookie” sau urmăritor este un fișier electronic plasat pe un terminal (computer, tabletă, smartphone etc.) și citit, de exemplu, la consultarea unui site web, citirea unui e-mail, instalarea sau utilizarea unui software sau a unei aplicații mobile, indiferent de tipul de terminal utilizat (sursa: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-law).

Prin navigarea pe acest site, pe terminalul dumneavoastră pot fi plasate „cookie-uri” de la compania responsabilă de site-ul respectiv și/sau de la companii terțe.

Când navigați pentru prima dată pe acest site, va apărea un banner explicativ despre utilizarea „cookie-urilor”. De atunci, prin continuarea navigării, clientul și/sau prospectul va fi considerat că a fost informat și că a acceptat utilizarea „cookie-urilor” menționate. Consimțământul dat va fi valabil pe o perioadă de treisprezece (13) luni.

Orice informație colectată va fi folosită doar pentru a urmări volumul, tipul și modelul traficului folosind acest site, pentru a-și dezvolta designul și aspectul și pentru alte scopuri administrative și de planificare și, în general, pentru a îmbunătăți serviciul pe care vi-l oferim.

Următoarele cookie-uri sunt prezente pe acest site:

SESSION_NAME: nedefinit – emis de www.zone-autos.com

_ga: Urmărirea sesiunii Google Analytics – emis de www.zone-autos.com

_gid: urmărire Google Analytics (diferențierea utilizatorului) – emis de www.zone-autos.com

cookie-acceptation: Memorarea acceptării cookie-urilor – emisă de www.zone-autos.com

_pk_ref_1_7689: Nedefinit – emis de www.zone-autos.com

_pk_id_1_7689: Nedefinit – emis de www.zone-autos.com

Durata lor de viață este de treisprezece luni.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, gestionarea și ștergerea „cookie-urilor”, pentru orice tip de browser, vă invităm să consultați următorul link: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les -tools-to- stăpâni-i.

Articolul 11 – Fotografii și reprezentarea produselor

Fotografiile produsului, care însoțesc descrierea lor, nu sunt contractuale și nu angajează editorul.

Articolul 12 – Legea aplicabilă

Aceste condiții de utilizare a site-ului sunt guvernate de legea franceză și sunt supuse jurisdicției instanțelor de la sediul editurii, sub rezerva unei atribuții specifice de jurisdicție care rezultă dintr-o anumită lege sau regulament.

Articolul 13 – Contactați-ne

Pentru orice întrebări, informații sau comentarii referitoare la produsele prezentate pe site, vă invităm să utilizați formularul de contact prezent pe reclamele sau profilurile profesioniștilor în cauză.

Pentru orice întrebări, informații sau comentarii referitoare la acest site și la funcționarea acestuia, puteți lăsa un mesaj pe formularul de contact.